Nivåanpassa aktiviteterna

När du fått en bättre förståelse för barns och ungdomars psykiska och sociala utveckling är det lättare för dig att möta dem och anpassa övningarna så att de stämmer överens med deras nivå. Alla utvecklas i olika takt och att tala om utvecklingsstadier kan vara ett sätt att påminna sig själv och andra om att alla fortsätter att växa och utvecklas som människor. I det här materialet beskrivs utvecklingen från fyra utvecklingsområden: intellektuell (kognitiv), känslomässig (emotionell) och social utveckling samt utveckling av självkänsla.

Logga in för att läsa mera.