Ledarskap på isen

Förmågan att leda utvecklas över tid genom att du läser om och reflekterar kring ledarskap, och samlar på dig erfarenheter av att leda pass. Ledarskap är att planera, göra, reflektera och justera planen till nästa gång. Genom välplanerad träning och ett respektfullt bemötande kan du bidra till att de aktiva upplever en positiv personlig utveckling. Glädje är en viktig komponent för god inlärning. Så, hur ska du då göra för att skapa glädje och god inlärning? Läs mer om ledarskap här och använd foldern som en checklista när du planerar ett träningspass.

Logga in för att läsa mera.