Om utbildningen

Utbildningen fotbollsutvecklare lanseras 2023 och vänder sig till dig som har en fotbollsutvecklarroll i en förening eller i ett distrikt. Rollen Fotbollsutvecklare kan sammanfattas med att vara tränarnas tränare. Den här rollen är identifierad som en nyckel funktion när den svenska modellen med ideella tränare ska möta framtiden där allt högre krav ställs på föreningslivet från spelare, föräldrar och andra intressenter.

Innehåll

Utbildningen fokuserar på hur du som fotbollsutvecklare ska arbeta för att få fram ditt och föreningens budskap till föreningens tränare. Du ser studieplanen ovan. Viktiga delar är bland annat:

  • Spelarutbildningsplanen
  • Rollen fotbollsutvecklare
  • Relationskompetens

Spelarutbildningsplanen ligger som grund för utbildningens praktiska delar där du får möjlighet att jobba med och reflektera över SvFF:s guider utifrån ditt arbete. Rollen fotbollsutvecklare handlar om hur du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbete gällande till exempel prioriteringar och hur du tillsammans med föreningen kan organisera träningar, matcher och ledarträffar för att få ut så mycket som möjligt av tiden.

Avsnittet relationskompetens ger dig en teoretisk bakgrund till hur du skapar och bibehåller goda relationer. Att fotbollsutvecklaren har goda relationer till föreningen, men framförallt till tränarna är en förutsättning för att rollen fotbollsutvecklare ska få önskad effekt i föreningen.

Upplägg

Utbildningen består av tre fysiska dagar varav de två första ska genomföras innan säsongen och den sista efter vårsäsongen eller efter höstsäsongen. De första två dagarna kan arrangeras som separata dagar eller som en sammanhängande helg.

Inför den första kursdagen är det en kort förförståelse där du får bekanta dig med utbildningens huvudrubriker. Mellan kursdag 2 och 3 ska du genomföra hemuppgifter i din förening och genomföra Mikrogruppsträffar med andra deltagare. Hemuppgifterna består av att göra en fotbollsutvecklares huvudsakliga uppgifter i din förening. När du har gjort en uppgift redovisar du den i utbildningens digitala klassrum där du sedan får återkoppling från utbildaren. Mikrogruppsträffarna innebär att du får besök av en eller två andra fotbollsutvecklare i din förening och att du får möjlighet att besöka andra fotbollsutvecklare i deras föreningar.

Hemuppgifterna och Mikrogruppsträffarna är viktiga delar av utbildningen där du får möjlighet att omsätta utbildningens teori till praktik. Under kurstillfälle 3 får du dessutom möjlighet att reflektera över de utmaningar som du upplever i rollen fotbollsutvecklare tillsammans med utbildare och andra kursdeltagare.

Praktiskt

Utbildningen arrangeras i ditt distrikt eller din så kallade NaFU-region. En NaFu region består av 2-4 närliggande distrikt. Målsättningen är att det årligen ska arrangeras 1-2 utbildningar per NaFu region. Anmälan sker till arrangerande distrikt i NaFu regionen. Information om datum och anmälan finns på varje distrikts hemsida.

Frågor och svar
Vad är en fotbollsutvecklare?

En fotbollsutvecklare är tränarnas tränare. Alltså en person som har en form av mentorroll till tränare i en förening. Uppdraget består av att besöka tränarna i samband med deras träningar och matcher för att ge stöd och feedback. Rollen inkluderar även att hålla i fortbildningar genom ledarträffar eller genomföra ledarsamtal där fotbollsutvecklaren bland annat kan guida tränarnas fortsatta utveckling och utbildning.

Vilken utbildning behöver en fotbollsutvecklare?

Behörighetskravet för utbildningen fotbollsutvecklare är SvFF D eller Tränarutbildning C. SvFF rekommenderar däremot att en fotbollsutvecklare även har UEFA C-licens.

Varför är det inte med fotbollskunskap i utbildningen?

Fotbollskunskapen får man i tränarutbildningen. SvFF vill undvika att den här utbildningen blir en repetition av tränarutbildningen och fokuserar därför på andra viktiga delar som är viktiga i rollen som fotbollsutvecklare. Det här innebär även att fotbollsutvecklare med olika fotbollsbakgrund alla kan gå samma fotbollsutvecklarutbildning.

Varför har SvFF tagit fram en utbildning för fotbollsutvecklare?

SvFF ser rollen fotbollsutvecklare som en nyckelfunktion i framtidens förening. Att vägleda tränare kan däremot vara en utmanande uppgift och för att klara jobbet på ett bra sätt behövs en utbildning som är specifik just för den här rollen. Tränarutbildningen är ett bra komplement för en fotbollsutvecklare men det behövs även andra delar som inte tas upp i tränarutbildningen.

Hur kan föreningen engagera sig i utbildningen?

SvFF rekommenderar att en föreningsrepresentant deltar på den första kursdagen. Till exempel en förtroendevald eller kanslist. Att föreningen har god förståelse för rollen har identifierats som en framgångsfaktor i andra länder där rollen fotbollsutvecklare är mer etablerad.