Efter utbildningen

Du kommer att ha fortsatt stor nytta av Fotbollsportalen och utbildningsmaterialet efter utbildningen. Framförallt är Spelarutbildningsplanen ett bra underlag för ditt arbete. Där hittar du bland annat guider som du och din förening själva kan redigera i efter era förutsättningar. Flera av guiderna vänder sig direkt till föreningens fotbollsutvecklare.

På Fotbollsportalen får du även tillgång till färdiga övningar och träningspass från SvFF och du har möjlighet att skapa egna. Både SvFF:s och dina egna övningar och träningspass kan du dela med tränarna i din förening.

Självskattning

För att stämma av din egen och din förenings nuläge kan du genomföra en självskattning för dig själv som fotbollsutvecklare och en för din förening. Det kan ge dig indiaktioner på vilka områden du och din förening behöver utveckla vidare.

Självskattning Fotbollsutvecklare

Självskattning förening

Nästa steg i din utveckling

Efter den här utbildningen kan du fortsätta att utveckla dig själv och din förening. Utbildningen fotbollsutvecklare är en bra grund men för att kunna ge så bra stöd som möjligt till tränarna i din förening behöver du även gå SvFF:s tränarutbildningar. 

SvFF rekommenderar sig som fotbollsutvecklare att minst ha en UEFA C licens men det är förstås bra om du går ännu längre inom utbildningsprogrammet. Till exempel genom UEFA B eller att fördjupa dig inom futsal eller målvaktsspel.

Du kan läsa mer om utbildningarna och hur du anmäler dig på SvFF: s webbplats för tränarutbildning.

För din utveckling är det även viktigt att du fortsätter att utvärdera det arbete du gör och skaffar inspiration från andra miljöer. Till exempel genom att hålla kontakten med andra fotbollsutvecklare från utbildningen eller genom att delta på fortbildning som arrangeras i ditt distrikt eller i din NaFu-region.

Registrering

Efter genomförd utbildning registrerar ditt distrikt att du har genomfört utbildningen i Fogis. Om du söker nya jobb som fotbollsutvecklare så kan distrikt och föreningar se dina utbildningar i Fogis. Du kan även ta fram dina egna utbildningar i Fogis, skriva ut och visa för framtida arbetsgivare.