Fotbollsutveckling

Att gå på NIU innebär att du har valt att göra en fotbollssatsning mot att nå nationell elit. Vilka krav ställer detta på dig som fotbollsspelare? Vilka krav kan du ställa på din omgivning? Det är väldigt många olika personer, funktioner och miljöer som finns runt dig och som påverkar dina förutsättningar att nå ditt mål.

Den viktigaste personen att påverka när det gäller din elitsatsning är dock du själv. Din vilja och din motivation att att nå elitnivå är den avgörande faktorn. Om du sedan har bra tränings- och matchmiljö samt bra stöttning från tränare, kompisar och familj är förutsättningarna goda för att resultatet blir det du önskar. Vägen till toppen kan se väldigt olika ut. Tänker du nå toppen? Vilken väg tänker du ta?

Logga in för att få veta mera om din utveckling, utvecklingsmiljö, individuella utvecklingsplan med mera!