Plankan

Syftet med plankan är att förbättra bål- och överkroppsstyrka. Spelaren fördelar tyngdpunkten lika mellan underarmar och fötter samt drar in naveln mot ryggraden och kniper med skinkorna. Det gör det enklare att bibehålla god bålstabilitet.

Tänk på att!
- Spelaren förflyttar tyngdpunkten från armarna till fötterna för att känna hur det påverkar kvalitén på övningens utförande och var begränsningen är.