A. Magläge på knä och underarmar

Spänn mag- och sätesmuskler för att ge ökad stabilitet åt ryggen.