C. Magläge med fotförflyttning

Aktivera ben- och magmuskler för att inte få ont i ryggen.