Spelregler för fotboll 2024

I Spelregler 2024 är ändringar beslutade av International Football Association Board (IFAB) införda. Bland ändringarna kan noteras att målfirande särskilt nämns som ett tillfälle där tidstillägg ska göras, samt att de riktlinjer för bedömning av offside som IFAB meddelade under förra året nu införs i regeltexten. Därtill skärps skrivningarna om respektfullt uppträdande i samband med straffspark. Övriga textändringar är av förtydligande art.

UEFA har också särskilt påpekat vikten av att följa reglerna vad gäller spelares och lagfunktionärers uppträdande. Alla parter uppmanas därför att hålla sig informerade om gällande regelverk och att följa det i syfte att bidra till en positiv utveckling av fotbollen.

Det här är den svenska webbversionen av Spelregler för fotboll 2024.