Träningsprocessen

Som tränare behöver du möta varje enskild spelares behov. En viktig del kommer då vara att utforma träningspass som är utmanande och motiverande för spelaren. Det gör du genom att öka svårighetsgraden stegvis – så kallad progression.

I det här avsnittet får du lära dig vad som är viktigt att tänka på när du utformar progressiva övningar. Du får också lära dig de tekniker du behöver känna till när du ”matar bollar” på träning.

Träningsmetodik

När du jobbar med progression är det upp till dig som tränare att bedöma när en spelare ska gå vidare till nästa steg av en övning. Det beror helt på vem spelaren är. Alla är olika och det är viktigt för dig som tränare att lära känna de olika individer du tränar, för att kunna göra rätt bedömning.

I den här filmen förklarar vi varför det är viktigt att använda sig av progression som verktyg i din träning. Du får också tips på hur du utformar progressiva övningar.

Grundprinciper för progression

 • Från enkelt till svårt
 • Från förutsägbart till oförutsägbart
 • Från långsamt till snabbt
 • Från mångboll till en boll

Spelarens teknik och motivation är två faktorer som kommer vara viktiga att ta hänsyn till när/om ni väljer att gå vidare i progressionen.

Teknik

Spelaren behöver kunna utföra tekniken på rätt sätt innan hen kan gå vidare till nästa steg. Tekniken behöver inte vara perfekt, men några saker är viktigare än andra:

 • Om spelarens grepp inte är rätt så behöver det justeras före nästa steg.
 • Även den grundläggande svingen och det grundläggande fotarbetet behöver sitta relativt bra.

Om tekniken ser bra ut i stort finns det däremot ingen poäng med att spelaren stannar på en grundläggande nivå. Då är det viktigare för utvecklingen att komma vidare framåt.

Spelarens motivation

Det är viktigt att spelaren känner sig motiverad. Ju mer motiverad en spelare är desto längre tid kommer hen orka lägga på att finslipa tekniska detaljer. Här är din roll som tränare viktig. Du bör inte trycka på alltför hårt med små detaljer – det kan minska spelarens motivation betydligt. Fokusera i stället främst på det positiva i spelarens utveckling.

Tänk på

Yngre barn ofta har svårare att koncentrera sig och nöta detaljer under en lång tid, även om det naturligtvis kan variera från barn till barn.

När du jobbar med progression är det upp till dig som tränare att bedöma när en spelare ska gå vidare till nästa steg av en övning. Det beror helt på vem spelaren är. Alla är olika och det är viktigt för dig som tränare att lära känna de olika individer du tränar, för att kunna göra rätt bedömning.

Träna utan boll

När du tränar teknik med dina spelare behöver du göra det både utan boll och med boll. Du börjar som regel utan boll. Exempel: Innan du matar en spelare med boll på en viss nivå behöver spelaren först klara av samma nivå utan boll.

Träningen utan boll använder vi för spelarna ska träna på att automatisera en rörelse, utan att behöva bry sig om att tajma sin bollträff. I den här filmen berättar vi mer om varför träningen utan boll är viktig.

Mata bollar

Det kan ta lång tid innan spelarna själva klarar av att mata bollar tillräckligt bra. I de inledande faserna av spelarutvecklingen kommer och bör du som tränare lägga mycket tid på att mata bollar. Det är av stor vikt för inlärningen att den aktive får chans att öva många repetitioner och här är bollmatning ett viktigt verktyg.

Här går vi igenom de olika typerna av grundläggande bollmatning, vad som är viktigt att tänka på och olika riktlinjer beroende på vilken typ av matning som används.

Olika typer av matning

Den här filmen visar de fyra olika grundteknikerna som finns vid matning:

 • Handmatning (ovanifrån/underifrån)
 • Racketmatning (ovanifrån/underifrån)
 • Mångbollsmatning
 • Enbollsmatning

Olika typer av matning

Hannes om bollmatning som viktigt verktyg för tränaren

Olika typer av matning

Hannes om bollmatning som viktigt verktyg för tränaren

Tajming vid matning

Den här filmen visar skillnaden mellan när mataren styr spelaren och när spelaren styr mataren.

 • Vid stillastående eller med ett steg till bollen är det tränaren som styr spelaren.
 • När ett förspänningshopp är involverat är det tvärt om – då styr spelaren när tränaren ska kasta.

Tajming vid matning

Thomas om varför tajming i bollmatningen är viktigt för spelarutvecklingen

Tajming vid matning

Thomas om varför tajming i bollmatningen är viktigt för spelarutvecklingen

Tempo i matningen

Den här filmen beskriver vikten av rätt tempo i matningen och hur du som tränare kan höja eller sänka tempot i matningen.

I vilket tempo du som tränare bollmatar spelarna är en viktig faktor och du behöver känna till hur du kan styra det. Tempot kommer att styras av:

 • Matarens position
 • Matningens bollbana
 • Vid enbollsövningar styrs tempot av hur tidigt tränaren möter bollen

Tempo vid matning

Thomas om varför tempo är en viktig faktor vid bollmatning

Tempo vid matning

Thomas om varför tempo är en viktig faktor vid bollmatning