Tränarskapets grunder

Du som tränare är en viktig person i den aktives liv. Med det följer ett stort ansvar. Hur du är och agerar kommer göra stort intryck på den aktive. I den här filmen ger unga spelare och erfarna ledare sin bild av hur en bra tränare är.

Fyra vägledande principer för ledare

För att vägleda våra tränare har svensk badminton tagit fram fyra principer som beskriver hur en ledare bör tänka och agera inom vår idrott. Om du som tränare bär med dig de principerna bidrar du till att skapa en inkluderande, trygg, utvecklande och rolig miljö för de aktiva.

1. Bry dig om hela människan

Vi tränar inte muskelfibrer, vi tränar individer.

En viktig uppgift i rollen som tränare är att skapa relationer. Hur du som ledare agerar har en avgörande inverkan på spelarnas intresse och motivation till att spela badminton.

När vuxna idrottare blickar tillbaka och reflekterar över de ledare som gjort avtryck under deras idrottsliga resa, så nämns ofta det mellanmänskliga perspektivet först. Ledare som lyckats inspirera och motivera har ofta tagit sig tid att genuint lära känna individen, inte bara idrottaren.

2. Ge alla en chans att utvecklas – utgå från att alla kan lära sig

Svensk badminton har som utgångspunkt att alla ska ha en plats i vår verksamhet. Som ledare bär du ett extra stort ansvar för att spelarnas tid på badmintonbanan känns trygg, lustfylld och utvecklande. I din ledarroll kommer du träffa spelare som skiljer sig åt på många plan. Då behöver du vara lyhörd och öppen i ditt sätt att bemöta dem. Vårt mål är att få så många som möjligt så länge som möjligt i en så bra miljö som möjligt.

Var medveten om att bara ett fåtal barn och unga kommer att kunna eller vilja bli elitspelare. Alla kan däremot få ett livslångt intresse för badminton. Här har du som tränare en viktig roll, genom att

  • ha inställningen att alla kan lära sig och att alla har en plats inom svensk badminton
  • vänta med att välja ut eller identifiera de spelare som är bäst för stunden
  • lägga din kraft och energi på att ge alla en chans att utvecklas och trivas.
3. Uppmuntra och beröm ansträngningen före resultatet

Enligt många barn och unga är en viktig del av idrottandet att få kämpa hårt, använda kroppen och att utmanas – både i relation till sig själv och andra. Kampen här och nu gör idrotten rolig, snarare än att nå idrottsliga framgångar på sikt. En betydande del av många barns idrottsupplevelse är att få känna spänningen inför hur det ska gå, att övervinna nervositet och att uppleva glädje och besvikelse. Resultatet i stunden blir därmed viktigt – och ska också få vara det.

Samtidigt är det viktigt att vi inte låter resultatet i stunden få långsiktiga konsekvenser eller påverka den unga spelarens möjligheter till idrottslig utveckling. Jämna matcher och jämnt tävlingsmotstånd bör fungera som ledstjärna, inte jakten på kortsiktiga resultat och matchvinster.

4. Var en positiv förebild

Som ledare är du en viktig person i spelarens liv vilket innebär att det vilar ett stort ansvar på dig. Var en positiv förebild genom att leva som du lär. Låt ord och handling gå i linje med varandra.

Om du som tränare tycker att det är viktigt att visa respekt mot domare eller träningskamrater behöver du själv föregå med gott exempel och uppträda respektfullt. Tycker du att det är viktigt att de aktiva kommer i tid och är förberedda till träningspassen behöver du själv leva efter samma devis.

Genom att vara öppen med sina begränsningar och erkänna misstag kan du som tränare också skapa ett förlåtande klimat där de aktiva ser att det är okej att både göra och erkänna misstag.