Kidsvolley

Om Kidsvolley

Flickor och pojkar i åldrarna 6-10 år spelar tillsammans och får lära sig idrottens grunder. Fokus ligger på rörelse, glädje och lagkänsla.

Köp Kidsvolleywebben

Vill du få tillgång till Kidsvolleywebben och alla dess verktyg? Klicka här och köp din registreringskod. När du köpt din kod får du en folder hem i brevlådan. Använd koden för att registera dig här på Kidsvolleywebben.