Om författarna

Michail Tonkonogi är professor i medicinsk vetenskap och är en av landets främsta experter och forskare inom området fysisk träning och hälsa. Han är rådgivare åt flera idrottsförbund, elitidrottare och tränare. Michail är författare bakom Riksidrottsförbundets rapport Kunskapsöversikt - styrketräning för barn och ungdom (2009). Tack vare hans expertis och hans förmåga att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förmedla kunskap kring träning och hälsa är Michail en uppskattad föreläsare och en återkommande gäst i TV- och radioprogram.


Helena Bellardini är högskoleadjunkt i medicinsk vetenskap och verksamhetsledare för Högskolan Dalarnas Idrottsvetenskapliga Institut (LIVI). Helena är sjukgymnast i grunden och och har en lång och gedigen erfarenhet av undervisning inom idrottsrelaterade utbildningar. Hon är en erkänd expert inom test- och träningslära och har bland annat skrivit boken Tester och mätmetoder för idrott och hälsa (2009). Helena är en drivande kunskapsspridare som på flera olika sätt förmedlar vetenskapliga rön inom träning och hälsa till den svenska idrottsrörelsen och till allmänheten i stort.