Om produktionen

Detta material för barn- och ungdomstränare, bok & webb, har tagits fram av SISU Idrottsböcker i samarbete med Michail Tonkonogi.

Produktionen har inspirerats av den satsning på utbildning av tränare inom området åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar som Skåneidrotten initierade under 2011.

Skåneidrotten

Skåneidrotten har i samarbete med Michail Tonkonogi och Helena Bellardini startat upp en utbildningssatsning med syfte att höja kunskapsnivån rejält på distriktets barn- och ungdomstränare inom området fysisk träning. I satsningen ingår utbildning av cirka 50 st utbildare som i sin tur ska utbilda tränarna samt en mängd olika föreläsningar och seminarier. För mer information om Skånes utbildningssatsning kontakta Daniel Andersson

SISU Idrottsböcker

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som arbetar med hälsa och idrott i Sverige. Förlaget SISU Idrottsböcker är en kanal för tränare, idrottsutövare, friskvårdare, forskare med flera som vill nå ut till och entusiasmera fler människor. Vi är en del av idrottsrörelsen. Böcker och andra produktioner i vårt sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten.
I SISU Idrottsböcker ingår också Idrottens bokklubb för dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande. Genom ditt medlemskap stöder du utgivningen av viktiga böcker om idrott och hälsa.

Övriga medverkande i produktionen

  • Foton har i huvudsak tagits av Andreas Winblad på Skåneidrotten kompletterat av Bildbyrån i Hässleholm.
  • Filmning är gjord av Underverk Productions i Malmö.
  • Filmredigering är gjord av MPEG i Stockholm.
  • Formgivning av bok står Tony Samatas i Malmö för.