Vad är god kroppshållning?

Här får du svar på varför det är så viktigt att ha en god kroppshållning och hur en god kroppshållning ser ut.