Starka fötter

Fötterna är en viktig grund till all rörelse, vare sig det gäller träning, motion eller vardag. Starka fötter är ett material som hjälper dig att träna fötternas styrka, koordination, balans, stabilitet och rörlighet. Materialet består av en bok och en webbplats med övningar.