Referensvärden

Det finns en stor mängd referensvärden från olika undersökningar kopplade till många av de tester som beskrivs i detta material.

Vissa referensvärden finns beskrivna i häftet men många har vi av utrymmesskäl valt att lägga här på webbsidan.

De referensvärden som återfinns på denna webbsida är alla tagna från boken Tester och mätmetoder för idrott och hälsa (SISU Idrottsböcker 2009).

Coopertest

Bedömning av resultat av 12 min Coopertest (PDF-dokument, 64 kB)
Bedömning av resultat av 2400 löpning (PDF-dokument, 84 kB)

Harvard steptest

Bedömning av testresultat i Harvard steptest (PDF-dokument, 30 kB)
Genomsnittliga HSTI-värden hos kandidater till det japanska landslaget inför OS i Tokyo 1964 (PDF-dokument, 42 kB)

Wingatetest

Resultat från Wingatetest för olika idrotter (PDF-dokument, 92 kB)

Pull-ups

Brandmän i åldern 20-59 år (PDF-dokument, 46 kB)

Pojkar 7-15 år (PDF-dokument, 49 kB)

Chins

Ungdomar i åldern 16-19 år (PDF-dokument, 29 kB)

Ungdomar i åldern 11-14 på skolor med idrottsinriktning (PDF-dokument, 54 kB)

Push-ups

Nomer för män och kvinnor i test av maximalt antal (PDF-dokument, 90 kB)

Antal Push-ups på tio sekunder för pojkar och flickor 7-18 år (PDF-dokument, 102 kB)

Antal Push-ups under 30 sekunder för motionsidrottare (PDF-dokument, 73 kB)

Slungkast bakåt med medicinboll

Testvärden för män och kvinnor i jämförelse med prestationer i kula och diskus (PDF-dokument, 87 kB)

Slungkast åt sidan med medicinboll

Testvärden med 2-kilos medicinboll för tennisspelare (PDF-dokument, 85 kB)

Inkast stående jämfota med medicinboll

Pojkar och flickor, 6-7 år samt 10-11 år, med 1-kilos medicinboll (PDF-dokument, 43 kB)

Pojkar och flickor, 13-18 år, med 2-kilos medicinboll (PDF-dokument, 50 kB)

Stående längdhopp

Pojkar och flickor, 9-11 och 12-15 år samt vuxna i längdhoppsgrop (PDF-dokument, 48 kB)

Pojkar och flickor, 6-18 år, på plant underlag (PDF-dokument, 74 kB)

Knäböj och bänkpress

Värden för kvinnliga universitetsidrottare (PDF-dokument, 49 kB)

Värden för manliga universitetsidrottare (PDF-dokument, 55 kB)

Värden för manliga och kvinnliga kulstötare (PDF-dokument, 98 kB)

Sergeant jump

Hopphöjd, män och kvinnor från 15 år och uppåt (PDF-dokument, 107 kB)

Accelerations- och maxtest

Män och kvinnor (PDF-dokument, 77 kB)

505-test

Män och kvinnor (PDF-dokument, 67 kB)

Bollreaktionstest

Riktvärden i cm för åldrarna 6-7, 7-8 samt 8-9 år (PDF-dokument, 43 kB)

Riktvärden i centimeter för åldern 12-13 år samt idrottsstudenter (PDF-dokument, 50 kB)

Harres test

Normer för pojkar och flickor i åldern 11-14 år (PDF-dokument, 122 kB)

Medicinbollsnummerlöpning

Riktvärden i sekunder för åldrarna 6-9 år samt 13-14 år (PDF-dokument, 46 kB)