Om författarna

Helena Bellardini är högskoleadjunkt i medicinsk vetenskap och har under många år varit verksamhetsledare för Högskolan Dalarnas Idrottsvetenskapliga Institut (LIVI).

Helena är sjukgymnast i grunden och har en lång och gedigen erfarenhet av undervisning inom idrottsrelaterade utbildningar. Hon är en erkänd expert inom test- och träningslära och har bland annat skrivit boken Tester och mätmetoder för idrott och hälsa (SISU Idrottsböcker 2009).

Helena är en drivande kunskapsspridare som på flera olika sätt förmedlar vetenskapliga rön inom träning och hälsa till den svenska idrottsrörelsen och till allmänheten i stort.

Michail Tonkonogi är professor i medicinsk vetenskap och är en av landets främsta experter och forskare inom området fysisk träning och hälsa. Han är rådgivare åt flera idrottsförbund, elitidrottare och tränare och har bland annat ansvarat för styrketräning av norska olympier.

Michail är författare bakom Riksidrottsförbundets rapport Kunskapsöversikt - styrketräning för barn och ungdom (2009). Tack vare hans expertis och hans förmåga att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förmedla kunskap kring träning och hälsa är Michail en uppskattad föreläsare och en återkommande gäst i TV- och radioprogram.

Michail har tidigare skrivit bland annat Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom (SISU Idrottsböcker 2012), och Tester och mätmetoder för idrott och hälsa.

Anders Henriksson är adjunkt i pedagogik med idrottsinriktning vid Högskolan Dalarna där han arbetar med Idrottstränarprogrammet. Han har en lång och gedigen erfarenhet som friidrottstränare och är expert inom styrke-, teknik- och snabbhetsträning. Anders är även medförfattare till Tester och mätmetoder för idrott och hälsa.