Varmt välkommen som ledare inom seglingen – vi behöver dig!

Klicka här för att köpa tillgång till webben.

Denna webbkurs vänder sig till alla som vill vara ledare inom segling; domare, instruktörer/tränare, mätmän och funktionärer/seglingsledare.
Utbildningen är anpassad och skräddarsydd efter de olika kategoriernas behov, så alla ska inte göra allt. Däremot har alla möjlighet att se och ta till sig hela utbildningen om intresse finns eller nyfikenheten på de andra delarna bli för stor.
Utbildningen genomförs individuellt eller som en lärgrupp tillsammans med klubbens övriga blivande ledare. Du kan gå kursen från det år du fyller 15 år

Klicka här för att hämta hem lärgruppsmaterialet.