Om produktionen

Svenska Seglarförbundet och SISU Idrottsböcker vill rikta ett stort tack till alla som varit involverade i framtagandet av kursmaterialet till Förarintyg för fritidsbåt. Det är många som bidragit och alla insatser har varit lika viktiga. Ett särskilt tack till Peter Salomonsson, Theres Wolgast och Anders Larzon för arbete med manus, och till Daniel Stenholm som producerat filmer. Tack även till Naturskyddsföreningen, Sweboat och Sjöräddningen för att ni så generöst delat med er av film och bilder.

Utbildningen har tagits fram med syftet att göra båtlivet tillgängligare och för att sprida kunskap så att alla som vill ska kunna lära sig grunderna för att känna sig trygga på våra vatten. Detta har varit möjligt tack vare ett samarbete mellan SISU Idrottsböcker och Svenska Seglarförbundet. Här kan du läsa mer om Svenska Seglarförbundet. För dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande finns fler material att hitta i SISU Idrottsböckers webbshop.

© SISU Idrottsböcker, 2021

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.