Förarintyg för Fritidsbåt

Välkommen till SISU Förlag och Svenska Seglarförbundets utbildning som vänder sig till dig som vill ta Förarintyg för fritidsbåt och på så sätt få kunskaper om ett säkrare båtliv.

Du får lära dig grunderna i navigation och sjömanskap, så att du i lugn och ro kan njuta av dina turer till sjöss. Varje avsnitt i utbildningen följs av övningsuppgifter så du får möjlighet att träna inför det riktiga provet. Utbildningen är uppdaterad efter de kunskapsfodringar som gäller från och med 1 juli 2021.

För att få intyget behöver du - efter avslutad utbildning - söka och utföra prövning hos en av NFB auktoriserad förhörsförrättare.

Köp tillgång till utbildningsmaterialet på SISU Förlags webbshop.


Utbildningsmaterialet är för enskilt bruk och inloggningen får endast användas av den registrerade användaren. Om materialet används i lärgrupper måste varje deltagare ha en egen inloggning. Ladda hem lärgruppsmaterialet (pdf).

Förutom innehållet på denna webbplats behöver du ha tillgång till en del fysiskt material, som till exempel kan köpas här:

  • Passare.
  • Transportör.
  • Linjal.
  • Undervisningssjökort 616. 6163.