Om produktionen

Vi vill tacka medverkande i produktionen av Normkritik och inkludering - fördjupning:
  • Författare: Yafet Lemessa
  • Filmning och redigering: Wilhelm Wigardt, RF
  • Film och grafik: Johan Björkdahl
  • Foto: Bildbyrån
  • Textbearbetning: Anki Lyberg Mogensen

© SISU Förlag och Riksidrottsförbundet, 2022.

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

SISU Förlag och idrottsrörelsen i samverkan

Vi samlar in, förpackar och sprider kunskap inom idrott, träning och hälsa. På så sätt gör vi kunskap tillgänglig för fler tränare, aktiva och andra som vill lära mer och utvecklas ytterligare. På sisuforlag.se kan du se hela vårt sortiment, läsa mer om oss och våra författare.

Riksidrottsförbundet – stödjer, leder och företräder idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts paraplyorganisation. RF:s uppgift är att stödja, leda och företräda idrotten.  

Det gör RF genom att:

  • företräda svensk idrott i kontakten med myndigheter, politiker och samhället i övrigt
  • fördela statens anslag till idrottsrörelsen
  • stimulera idrottsförbundens utveckling både när det gäller själva idrotten, men också kunskapsmässigt
  • samordna arbetet med idrottens värdegrundsfrågor
  • bevara det idrottshistoriska arvet.