Rörelsesatsning i skolan riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

Specialidrott är tillsammans med boken Specialidrott Tränings- och tävlingslära framtagen för dig som studerar ämnet specialidrott på gymnasiet. Här finns föreläsningar, instruktionsfilmer, frågor och diskussionsmaterial.

Rörelsesatsning i skolan stöd och material

Specialidrott Tränings- och tävlingslära