Specialidrott

Den här webbplatsen är tillsammans med boken Specialidrott - Tränings- och tävlingslära framtagen för dig som studerar ämnet specialidrott på gymnasiet. Innehållet utgår från kursplanerna i tränings- och tävlingslära och utgör ett nytt, svenskt läromedel för ämnet. Här finns föreläsningar, instruktionsfilmer, frågebatterier och diskussionsmaterial. Författarna är på olika sätt knutna till den svenska idrottsrörelsen.