Idrott och funktionsnedsättning

Parasport Sverige är ett av Riksidrottsförbundets 72 specialidrottsförbund och bedriver idrott för personer med funktionsnedsättningar i sina medlemsföreningar inom grupperna: 

  • Synnedsättning.
  • Rörelsenedsättning.
  • Intellektuell funktionsnedsättning.

Idrott för personer med funktionsnedsättning finns som en naturlig del i en mängd idrottsföreningar både inom Parasport Sveriges organisation och inom andra specialidrottsförbund. Idrottare med funktionsnedsättning är verksamma både i särskild parasportverksamhet och tillsammans med idrottare utan funktionsnedsättning.

SYNNEDSÄTTNING 

En synnedsättning kan innebära svårigheter att även med bästa möjliga glasögonkorrektion och god belysning läsa tryckt text eller att med synens hjälp orientera sig. För vissa som ser dåligt kan det vara svårt att se färger och föremål. Andra som har en synnedsättning kan dessutom ha ett starkt begränsat synfält. Förutsättningar och behov hos personer med synnedsättning varierar stort. Det kan handla om allt från synsvaghet till blindhet. För vissa personer med synnedsättning kan det vara svårt att se när det är mörkt, men även ljuskänslighet är något som är vanligt. Gränsen mellan grav och lindrig synnedsättning är flytande. 

Sett till antalet inskrivna på landets syncentraler har ungefär 120 000 personer i Sverige en synnedsättning. 30 000 personer har en grav synnedsättning eller blindhet och enligt en uppskattning från 2013 läser 1 300 personer punktskrift.

Idrott för personer med synnedsättning är vanligt och bedrivs inom olika specialidrottsförbund. Det finns även speciella idrottsgrenar för personer med synnedsättning, exempelvis goalball och showdown.

RÖRELSENEDSÄTTNING 

Det finns många olika typer av rörelsenedsättningar. Vissa är medfödda, andra orsakas av olyckor eller sjukdomar. Gemensamt är att de påverkar möjligheterna att röra på sig. 

En rörelsenedsättning kan exempelvis bero på en ryggmärgsskada, amputation, dysmeli, ledsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. Rörelsenedsättning kan även förekomma som en del av flerfunktionsnedsättning eller ibland som en följd av cerebral pares, CP. Vilken typ av rörelsenedsättning man har kan påverka vilka idrotter som fungerar bäst för personen att utöva och vilka anpassningar som behöver göras i omgivningen. 

I Sverige finns omkring 560 000 personer med rörelsenedsättning över 16 år och omkring 7000 barn har nedsatt rörelseförmåga. Många idrotter finns tillgängliga för personer med rörelsenedsättning. Några exempel på paraidrotter är paraishockey, rullstolsrugby och rullstolsdans.

INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär vissa svårigheter att förstå och lära sig. Utveckling och lärande kan ta längre tid. Cirka en procent av Sveriges befolkning har en intellektuell funktionsnedsättning. Vad det innebär i praktiken är mycket individuellt, och med rätt stöd och träning går det att påverka förutsättningarna så att deltagande i idrottsaktiviteter fungerar bra.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva få instruktioner på ett tydligt och konkret sätt. Därför är det bra att uttrycka sig enkelt och vara extra tydlig i sin kommunikation. En person som har en intellektuell funktionsnedsättning kan ibland förstå och komma ihåg lättare när hen får bildserier eller skriftliga berättelser, så kallade sociala berättelser. Ibland kan det vara bra att förstärka instruktionerna med teckenstöd. 

Stöd och inspiration för teckenstöd.

REFLEKTIONSFRÅGOR

  • Vilka av dessa målgrupper finns i din träningsgrupp eller i er förening?
  • Hur kan du och din förening skapa goda förutsättningar för att inkludera dessa målgrupper på ett bra sätt i er verksamhet?

Mer information om synnedsättning.

Mer information rörelsenedsättning.

Mer information om intellektuell funktionsnedsättning.