Lärarfortbildning

Stor utbildningssatsning för landets idrotts- och klasslärare

Under 2015 kommer Svenska Orienteringsförbundet fortsätta med sin stora utbildningssatsning för att hjälpa landets idrotts- och klasslärare att nå målen i nya läroplanen kring Kartkunskap.

På orientering.se kan du läsa mer om aktuella lärarfortbildningar