Orientering - en lära för livet

Att kunna hitta, att veta var man är i olika miljöer, är någor som ger såväl barn som vuxna trygghet och ökad självkänsla. Upplevelsen av att vara i en främmande miljö och att kunna klara sig där är fantastisk och stärkande för individen. Att träna sin orienteringsförmåga är livsviktigt vilket betonas i läroplanerna för grundskola och gymnasium.