Ledarskap

Det är de aktivas drömmar och behov som står i centrum för verksamheten – du finns på och omkring isen för åkarnas skull. Motivation kan beskrivas som drivkraften bakom ett beteende. Om den kommer inifrån (inre) är den betydligt mer hållbar än om den påverkas utifrån (yttre).

Inre motivation – åkaren bedriver en aktivitet för sin egen skull. Aktiviteten medför exempelvis glädje, meningsfullhet eller välbefinnande. 

Yttre motivation – åkaren bedriver en aktivitet för att det genererar yttre former av belöning, som till exempel uppmärksamhet.