Barns och ungdomars utveckling

Upplevelsen och effekten av träning skiljer sig avsevärt mellan de aktiva, bland annat beroende på deras kronologiska och biologiska ålder. Med puberteten kommer en rad förändringar som påverkar hur individen kan ta till sig träningen. Ju mer kunskap och förståelse du har för den fysiska utvecklingen, desto bättre kan du tajma rätt träning vid rätt tillfälle och därmed också hjälpa de aktiva att utvecklas. 

I det här avsnittet beskrivs barns och ungdomars utveckling från följande utvecklingsområden: fysisk och psykisk utveckling som omfattas av intellektuell (kognitiv), känslomässig (emotionell) och social utveckling samt utveckling av självkänsla. Avsnittet har skrivits av flera olika författare, där alla bidragit med material från sitt specialområde. Materialet kommer att kompletteras med en modul gällande praktisk fysisk träning under hösten.