Barns och ungdomars utveckling

När du fått en bättre förståelse för barn och ungdomars psykiska och fysiska utveckling är det lättare för dig att möta dem och anpassa övningarna så att de stämmer överens med deras nivå. Alla utvecklas i olika takt. I det här avsnittet beskrivs barns och ungdomars utveckling från följande utvecklingsområden: fysisk och psykisk utveckling som omfattas av intellektuell (kognitiv), känslomässig (emotionell) och social utveckling samt utveckling av självkänsla. Avsnittet har skrivits av flera olika författare, där alla bidragit med material från sitt specialområde.