Om produktionen

Gymnastikförbundet vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till framtagandet av kursmaterialet till ledarskapskursen IdrottspsykologiTack till alla er som medverkat i intervjuerhjälpt oss att förbereda filmdagar, korrekturlästförfattat texter eller som i någon annan roll bidragit till skapandet av detta kursmaterial. Utan er hade det inte varit möjligt.  

Ett särskilt tack till: 
  • Författare: Susanne Meckbach
  • Filmare och redigerare: Johan Björkdahl
  • FotograferAnna Karlgård, Albin Händig, Fredric Berggren, Samuel Wendelius, med flera. 
SISU Förlag och Gymnastikförbundet i samverkan 

De kursmaterial som tas fram syftar till att utveckla ledarna inom Svensk Gymnastik. Materialen tas fram i samarbete mellan SISU Förlag och Gymnastikförbundet. 

Du kan läsa mer om Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet på gymnastik.se

För dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande - läs mer på sisuforlag.se

© SISU Förlag och Svenska Gymnastikförbundet

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och Svenska Gymnastikförbundet. Du har rätt att ladda ned och skriva ut PDF-material för icke kommersiellt bruk.