Välkommen!

Idrottspsykologi finns till för dig som är ledare för aktiva från cirka 13-års ålder och som har ett uttalat mål att träna och tävla inom gymnastikens olika verksamheter. Kursen tar upp ämnen som att upprätthålla och utveckla självförtroende, reglera spänningsnivån och koncentrationen, samt hur mentala föreställningar kan användas som en förberedelse inför prestation.

Innan kurstillfället ska du på egen hand göra självstudierna. De och materialet får du tillgång till när du anmält dig till en kurs och loggat in på webbplatsen. Vid frågor kontakta Gymnastikförbundet genom arrangerande regionskontor.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig