Välkommen till golfens jämställdhetsutbildning!

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. I klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 får golfklubbar och distriktsförbund kunskap, metoder och en verktygslåda som stöd för att göra långsiktiga förändringar för att nå målet – en mer jämställd och inkluderande miljö och större andel kvinnor som spelare och ledare.

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är framtaget av Svenska Golfförbundet (SGF) i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker och bygger på forskning, fakta och insikter från de cirka 100 klubbar som gått eller går programmet.

Utbildningen har plats för cirka 28 klubbar och distrikt årligen och är en del i SGF:s förändringsarbete Vision 50/50. För mer information se golf.se/vision5050.