Så här går utbildningen till

Utbildningen är delvis digital och delvis fysisk. Som deltagare på våra tävlingsledarkurser får du en registreringskod till den här webbplatsen som ger dig tillgång till det digitala utbildningsmaterialet.  Innan du kommer till det fysiska utbildningstillfället ska du ha läst igenom allt material och gjort de hemuppgifter som finns.

Som grund för utbildningen ligger bland annat materialet Att arrangera en pingistävling. Det är framtaget av SBTF och finns som nedladdningsbar pdf. Du kan förbereda dig genom att läsa det redan nu. Att arrangera en pingistävling, nedladdningsbar pdf.

För vem är utbildningen?

Utbildningen för tävlingsledare vänder sig till dig som är tävlingsarrangör av nationella A-D-tävlingar samt internationella tävlingar i Sverige.

Om du är förbundsdomare kan du, i kombination med godkänd tävlingsledarutbildning, agera överdomare på nationella tävlingar i Sverige.