Om produktionen

Svenska Bordtennisförbundet och SISU Idrottsböcker vill rikta ett stort tack till alla som varit involverade i framtagandet av innehållet i Bordtennistränare bas. Det är många som bidragit och alla insatser har varit lika viktiga. Ett särskilt tack till Michaela Karlsson, Alexandra Sandéhn och Magnus Mallander för arbete med manus och till Joel Lindgren som producerat filmer.

För dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande finns fler material att hitta i SISU Idrottsböckers webbshop.

© SISU Idrottsböcker, 2021 

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.