Trygg badminton

Vi behöver alla ta ansvar och arbeta aktivt för att svensk badminton ska vara en trygg idrottsmiljö. Oavsett vilken roll du har så vilar ett ansvar på dina axlar – och din insats gör skillnad. En trygg idrottsmiljö förutsätter att verksamheten går i linje med barnkonventionen och följer idrottens värdegrund.

Idrottsrörelsens värdegrund

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Idrottsrörelsen värdegrund omfattar fyra grundpelare:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Mer om Idrottsrörelsens värdegrund Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram.

Filmen nedan beskriver hur viktig värdegrunden är för att alla inom idrotten ska må bra och kunna utvecklas.


Svensk Badmintons arbete med trygga idrottsmiljöer

På badminton.nu kan du läsa mer om svensk badmintons arbete för trygg idrott.

Svensk Badmintons värdegrund Badminton vill (pdf)

Frågor eller funderingar kring Trygg badminton?
Kontakta Åsa Strindlund, förbundschef, e-post: asa.strindlund@badminton.nu

Lär dig mer

Riksidrottsförbundet har samlat kunskap, verktyg och metoder för att stötta dig och din förening i arbetet med att skapa trygga och inkluderande miljöer.

Till RF/SISUs portal Trygg och inkluderande idrott >>>

Det finns hjälp att få om något har hänt

Om du eller någon annan utsätts för någon form av mobbning, trakasserier, hot, våld, eller övergrepp, det vill säga bryter mot RF:s värdegrund, finns hjälp och handfasta råd att få. Du hittar dem på rf.se.

Till Badmintonportalen