Hej och välkommen till tränarutbildning skidträna

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ungdomstränare eller blivande ungdomstränare och som ska ta hand om ungdomar i åldern 13-16 år. Utbildningen består av tre delar, en barmarksdel, en snödel och en nätbaserad del. Barmark- och snödelen består av fysiska träffar innehållande både teori och praktik. I den nätbaserade delen, som du är inne på just nu, hittar du samtal och föreläsningar i form av filmer som ger dig den teoretiska kunskap som behövs i ditt ledarskap. Teoridelen är uppbyggd kring följande avsnitt.

- Ledarskap
- Kost
- Organisation
- Anatomi
- Vallning och utrustning