Intresserad att utbilda dig?

Svenska Skidförbundets längdutbildningar
Längdtrappan

Varje steg i längdtrappan bygger på ett koncept som riktar sig direkt till en viss målgrupp. Utifrån dessa koncept byggs det sedan upp en verksamhet och ett passande utbildningsmaterial.Grundidén är att både verksamhet och utbildning ska hänga ihop. Det är även viktigt att hoppet mellan de olika stegen inte blir för stort och att de riktar sig till rätt målgrupp.

Vill du veta mer om de utbildningar som erbjuds eller har andra frågor som rör utbildning kan du skicka e-post till: anci.wadman@skidor.com

Barnledarutbildning

”Skidkul”
Grundutbildning för barnledare som riktar sig till alla nya ledare inom skidverksamheten. Utbildningen behandlar lekstadiet i utvecklingsmodellen och bygger på konceptet ”skidkul”, det vill säga att det ska vara kul med skidåkning och allt runt omkring. Mycket inslag av lek och roliga aktiviteter för hela familjen. Att som ungdomstränare kunna motivera ungdomarna att fortsätta upp i juniorålder såsom aktiv, motionär eller ledare är ett framgångskoncept för längdskidsporten
Mål:

 • Efter genomgången utbildning ska man kunna ta hand om de yngsta barnen (ca 6-12 år) inom skidklubben.
 • Ha kunskap om lekens betydelse.
 • Ha kunskap om grundläggande ledarskap

Genomförande och omfattning:
Fokus i Barnledarutbildningen ligger på barnet, ledaren och lekfulla aktiviteter som genomgående finns med i större eller mindre omfattning. Kan med fördel genomföras i studiecirkelform (lärgrupp) eller alternativt som kurs till exempel kväll + dag. Distrikt och klubb ansvarar för att denna utbildning genomförs med SSF utbildare. Kan även anordnas från SSF centralt
Totaltiden är 24 lärgruppstimmar.

Ungdomstränarutbildning

”Skidlära”
Riktar sig till ungdomstränare som ska ta hand om ungdomar, uppskattningsvis i åldern 13-16. Utbildningen behandlar grundstadiet och uppbyggnadsstadiet i utvecklingsmodellen. Konceptet ''Skidlära'' handlar om att lära sig grunderna inom skidåkning. Man ska få prova på allt på ett lättsamt sätt. Det ska bli en mjuk övergång från skidkul-verksamheten med aktiviteter på barnens villkor.
Den sociala delen ska också framhållas, vilken är mycket viktig för denna målgrupp.
Mål:

 • Efter genomgången utbildning ska man kunna ta hand om ungdomar (ca 13-16 år).
 • Att förstå vikten och innebörden av att AKTIVERAS.
 • Grundläggande kunskaper om ungdomars utveckling, träningslära och den positiva tanken.
 • Tyngdpunkt på teknik
 • För att gå Ungdomstränarutbildningen krävs att man har genomfört barnledarutbildningen eller Plattformen

Genomförande och omfattning

 • Ungdomstränarutbildningen uppdelas på två tillfällen, en barmarksdel och en snödel, som tillsammans innehåller 46 studietimmar.
 • Utbildningen kan genomföras både som kurs och som lärgrupp
 • Utbildningen kan också genomföras delvis som nätbaserad utbildning

Svenska Skidförbundet arrangerar ungdomstränarutbildningarna.

Junior-/seniortränarutbildning

”Skidträna”
Tredje steget i trappan riktar sig till junior-/seniortränare som ska ta hand om aktiva från ungefär 17 år och uppåt. Utbildningen behandlar framför allt uppbyggnads- och förprestationsstadiet i utvecklingsmodellen. ”Skidträna” handlar om att fördjupa sig i alla områden inom skidåkning och förbereda sig inför träning och tävling.
Mål:

 • Efter genomgången utbildning ska man kunna ta hand om aktiva (ca 17 år och uppåt).
 • Ha fått en fördjupning i ämnet träningslära
 • Ha kunskap om hur du som tränare kan förbereda den aktive på bästa sätt inför träning och tävling.

Ungdomstränarutbildningen har tre kurstillfällen som tillsammans innehåller 72 lärgruppstimmar.
Vissa delar av utbildningen vara nätbaserad och innehålla kunskapsprov. Detta innebär att större delen av den teoretiska delen på hemmaplan

Utbildningen genomförs av Svenska Skidförbundet. För mer information skicka ett mail till: anci.wadman@skidor.com