Utbildningen

I Junior-och seniortränarutbildningen kommer vi att arbeta med olika ämnen under både fysiska utbildningsträffar och nätbaserat via kurswebben och det digitala klassrummet som finns på den här hemsidan. Utbildningen behandlar framförallt förprestations- och prestationsstadiet i Svenska Skidförbundets utvecklingsmodell.

Som skidtränare är det viktigt att ha såväl teoretiska som praktiska kunskaper i alla längdskidåkningens teknik och träningsområden. Tränare behöver inte vara fulländade i praktiskt utförande och praktisk längdskidåkning, men en viss nivå krävs naturligtvis för att kunna visa hur olika rörelser bör utföras på skidorna, i skidgångsbacken och i styrketräningslokalen.

Den största utmaningen för dig som tränare är att öka de aktivas medvetenhet runt sin egen satsning. En medvetenhet kring sitt idrottande är en viktig del för att skapa en inre motivation vilket i sin tur oftast leder till en större fokusering mot den långsiktiga målsättningen. Långsiktighet och kontinuitet är viktigt för att nå sina drömmars mål.

Junior- och seniortränarutbildningen bygger på teori och praktik vilket ska ge dig en förståelse och också förmågan att kunna skapa denna medvetenhet och förståelse hos de aktiva – det vill säga en medvetenhet kring vad som krävs för att bli och vara en elitskidåkare.

Målet med junior- seniortränarutbildningen är att ni ska bli tränare/ledare för elitsatsande längdskidåkare i åldern 16 år och uppåt, till exempel elitklubbtränare, skidgymnasietränare, högskoletränare med mera. Utbildningen är uppdelad på tre fysiska träffar plus en nätbaserad utbildningsdel som sker mellan träffarna. Utbildningen innehåller även en praktikdel på minst tre dagar vid till exempel Elitlägret, Skidgymnasium, Testcenter med mera.

Vad är det digitala klassrummet?

Det digitala klassrummet är ett klassrum på webben. Här kommer du att få dina arbetsuppgifter och här ska du också besvara dem. Alla diskussioner över webben förs genom det digitala klassrummet. Du kan skicka direktmeddelanden till dina utbildningskompisar och ni kan ge varandra tips och utbyta erfarenheter.

Webbplats för senior-och juniortränarutbildningen

På webbplatsen kommer du att inhämta en stor del av dina teoretiska kunskaper genom att titta på föreläsningar och följa samtal mellan experter i form av korta filmer inom olika områden. Det är också här som du kommer att göra dina kunskapstester. Du får uppgifter från din/dina kursinstruktör/kursinstruktörer. De kommer att vägleda dig genom olika uppgifter som du ska genomföra till bestämda datum.
Slutligen kommer ni att ha en avslutande fysisk träff på fyra dagar samt en praktikdel som ska vara genomförd senast sex månader efter den tredje träffen, innan du är klar med hela din junior- och seniortränarutbildning.

Lycka till!