Motions- och idrottsskador

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering är ett måste om du vill veta allt om behandling och rehabilitering av motions- och idrottsskador. I boken beskrivs varje unik skada i detalj, både avseende diagnostik och behandling. Genom rubrikerna skademekanism, symtom, behandling och prognos beskrivs varje skada ingående.

För flera vanliga skador ges även detaljerade rehabprogram. Rehabprogrammen är uppbyggda enligt en helt ny modell, rehabmåltavlan, som beskriver hur träning och övningar ska läggas upp utifrån de fyra rehabfaserna som den aktive måste gå igenom innan han eller hon är redo att återgå till idrott och motion igen.

Filmade rehabövningar och undersökningsmetoder
Till boken tillhör denna webbplats med cirka 20 filmade undersökningsmetoder med tydliga instruktioner. Dessutom visas rehabövningar för fot, knä, höft, rygg och axel som alla är uppbyggda enligt rehabmåltavlan.