Träna utomhus med lekens och fantasins hjälp

Utomhusmiljön är perfekt för att träna in olika fysiska färdigheter hos barn. Träna med roliga lekar utomhus inspirerar dig att med lekens och fantasins hjälp träna barn i 6-10 årsåldern.

Materialet består av ett häfte och en webbplats. I häftet får du ta del av lokatten Mini och hennes vänner som guidar dig och barnen genom en fantasifull träningsresa i skogen. Du kan också läsa om vilka färdigheter som tränas i respektive lek och förslag på hur lekarna kan varieras. Här på webbplatsen hittar du filmer på alla 21 lekarna så du kan se hur de utförs.