Välkommen!

Här är webbplatsen Skador och sjukdomar, som är ett komplement till häftet Skador och sjukdomar – akut omhändertagande inom idrotten.

I häftet lär du dig om olika skador i rörelseapparaten och om akuta sjukdomsfall. På webbplatsen fokuserar vi på skador i rörelseapparaten där några av de viktigaste moment som beskrivs i häftet finns filmade, nämligen tejpningsdelen samt några av de enklaste behandlingsmetoderna.

För att se filmerna om tejpning och behandlingsmetoder behöver du en inloggningskod som du hittar i det tillhörande häftet.