Prova några övningar

Här får du några smakprov på några filmade övningar ur häftets övningsbank. Det är övningar som kan utföras med eller utan kamrat och med eller utan hjälpmedel.