Om produktionen

Utbildningswebbarna för Ryttarutveckling 1-5 har byggts utifrån ridsportens utvecklingsmodell och innehållet har tagits fram med hjälp av skribenter och referensgrupper. Vår förhoppning är att du som ryttare med hjälp av Ryttarutvecklingsprogrammet ska få ett stöd och en vägledning i din utveckling.

Ett stort tack

Projektgruppen för Ryttarutveckling vill rikta ett stort tack till alla författare, referensgrupper och andra som bidragit till arbetet kring Ryttarutvecklingsprogrammet. Tack för att ni bidragit med er kunskap och ert engagemang. Ni har gjort ett fantastiskt jobb!

SISU Förlag och Svenska Ridsportförbundet i samverkan

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade inom Svensk ridsport och andra idrotter i Sverige. SISU Förlags uppgift är att tillsammans med Svensk ridsport samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

På sisuforlag.se kan du se hela sortimentet och läsa mer om förlaget.

Den här webbplatsen är en del av Ridsportens utbildningsportal.

© SISU Förlag och Svenska Ridsportförbundet.

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.