Om utbildningen

Hitta på webbplatsen

Filmen nedan visar hur du navigerar på denna webbplats och hur du använder det digitala klassrummet.


Vem vänder sig kursen till?

Denna utbildning vänder sig till tränare som leder barn, ungdomar eller vuxna. Du ska fylla minst 16 år under året och ha gått Grundutbildning för tränare eller någon annan likvärdig grundutbildning. Efter denna utbildning ska du känna dig trygg som huvudtränare för en träningsgrupp.

I din roll som huvudtränare kommer du att ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar under lång tid. Du behöver kunna koordinera samarbete med kollegor, ha dialog med övriga delar i föreningen och utforma en långsiktig planering, genomföra det som planerats, följa upp och utvärdera.

Lärandemål

Lärandemål är vad utbildningen har som mål att du som deltagare ska lära dig. Dessa mål kommer att följas upp och utvärderas.

Du kommer att lära dig och få:

 • trygghet att forma verksamheten utifrån ett holistiskt perspektiv som möter varje utövare utifrån sina förutsättningar och behov
 • goda kunskaper i träningsplanering, kost och återhämtning för att kunna skapa långsiktiga och hållbara träningsupplägg
 • trygghet att leda utifrån ett idé- och värderingsstyrt ledarskap
 • god kunskap i vad normmedveten idrott är och hur normer formar och kan utmana vår verksamhet
 • god kunskap i att skapa idrottsmiljöer där de aktiva får möjlighet att vara delaktiga och involverade
 • verktyg för att kunna reflektera och hitta olika vägar för att utvecklas som tränare.

Material

 • Webbplats med ett digitalt klassrum
 • Böckerna från grundutbildningen: Idrottens ledarskap och Idrottens träning
 • Reflektionshäfte

Omfattning

 • Totalt cirka 32–35 lektionstimmar à 45 minuter.
 • Av dessa lektionstimmar sker cirka 16–18 på fysiska träffar (antingen 2 heldagar eller 4 halvdagar).
 • Övrig tid används för egna studier via webbplatsen samt uppgifter i det digitala klassrummet och i den enskilda föreningen.

Genomförande

Utbildningen pågår 6–8 veckor. Egna studier via webbplatsen varvas med uppgifter och dialog i det digitala klassrummet. På de fysiska träffarna delas erfarenheter och praktiska övningar görs tillsammans. En uppgift att göra i den enskilda föreningen ingår också.

Webben är uppbyggd utifrån fyra huvudavsnitt:

 • Jag & idrottsrörelsen
 • Jag & ledarskapet
 • Jag & träningen
 • Jag & utövaren

Under avsnittet Jag & utövaren väljer du den målgrupp som du tränar: barn, ungdom eller vuxen.

Utöver dessa fyra huvudavsnitt finns ett antal moduler. Välj en modul som du tycker är intressant och gör din slutliga hemuppgift om den. Givetvis kan du välja att ta fler moduler efterhand.

Tillbaka till startsidan