Här hittar du ett idrottsövergripande utbildningsutbud, oavsett om du tränar barn, ungdomar, vuxna eller äldre. Utbildningarna följer tre steg där Introduktionsutbildning för tränare kan genomföras enskilt medan Grundutbildning för tränare samt Fortsättningsutbildning för tränare är material som komplement till fysiska eller digitala utbildningar.

Introduktionsutbildning för tränare - Öppet material

Grundutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare fram till och med 2023-04-30

Fortsättningsutbildning tränare