Ditt ledarskap är viktigt!

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

För att del av utbildningens innehåll måste du vara registrerad och inloggad.

I nuläget kan du Du ta del av utbildningswebben och häftet på två sätt: Som självstudier (du går helt enkelt igenom innehållet på det sätt som passar dig). I en lärgrupp (du och några andra personer träffas med viss regelbundenhet). Vid dessa träffar samtalar ni kring innehållet och utbyter erfarenheter samt perspektiv. Om du vill starta en lärgrupp kontaktar du ditt RF/SISU Distrikt via www.sisuidrottsutbildarna.se