Här hittar du ett idrottsövergripande utbildningsutbud, oavsett om du är ledare, styrelseledamot eller har ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs och fungerar. Introduktionsutbildning för föreningsledare kan genomföras enskilt medan Grundutbildning för föreningsledare genomförs som kurs eller lägrupp 

Introduktionsutbildning föreningsledare - Öppet material

Grundutbildning föreningsledare