Välkommen som idrottsledare

Ledare i fokus är en digital utbildning som riktar sig till dig som är idrottsledare. Du får veta mer om vad som motiverar ledare att engagera sig, vad som är bra att tänka på vid rekrytering, och framför allt hur du och andra i föreningen kan gå från ord till handling för att rekrytera fler ledare till olika uppdrag.

Utbildningens omfattning

4-5 timmar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till idrottsledare och föreningar som vill rekrytera fler ledare och andra roller till verksamheten.

Din användning

Utbildningen är helt digital och du genomgår den i din egen takt och på egen hand, gärna tillsammans med flera i föreningen så att ni delar en gemensam bild.

Tillgång till materialet

När du beställer materialet får du en registreringskod med din orderbekräftelse. Registreringskoden använder du för att registrera dig här på webbplatsen, när du gjort det får du tillgång till webbmaterialet.
Köp materialet på sisuforlag.se

Registrera dig och logga in

Registrera dig med din kod.

Har du redan registrerat dig kan du logga in här.