Hållbar idrott är tänkt att vara inspiration och stöd för att komma i gång med hållbar utveckling. Här finns verktyg, fördjupningar och erfarenhetsutbyten som kan användas i verksamheten. Detta material riktar sig i första hand till dig som är förtroendevald, medarbetare, ledare eller tränare i ett förbund eller förening.

Ledare i fokus är en digital utbildning som riktar sig till dig som är idrottsledare. Du får veta mer om vad som motiverar ledare att engagera sig, vad som är bra att tänka på vid rekrytering, och framför allt hur du och andra i föreningen kan gå från ord till handling för att rekrytera fler ledare till olika uppdrag.

Hållbar idrott